Nya ramavtal för betalningstjänster

Riksgälden har tecknat statliga ramavtal avseende betalningstjänster med Danske Bank, Nordea och Swedbank. Leverans från avtalen sker från och med den 1 april 2017.

Under perioden från och med 1 augusti 2016 till och med 31 mars 2017 ska myndigheterna teckna nya avropsavtal. Myndigheterna behöver därför under 2016 och 2017 avsätta tid för förberedelser inför de nya ramavtalen.

Myndigheter som har färre än 100 000 in- och utbetalningar per år ska avropa tjänstepaketet hos Danske bank. Det innebär att myndigheten avropar en bank för samtliga betalningstjänster. Myndigheter som har mer än 100 000 in- och utbetalningar per år ska genomföra en förnyad konkurrensutsättning hos Danske bank, Nordea eller Swedbank.

En nyhet är att samtliga valutatjänster utanför tjänstepaketet hanteras av en valutabank, under den här avtalsperioden Danske bank. Genom valutabanken introduceras en valutakoncernkontomodell som syftar till att centralisera likviditetshanteringen i valuta för staten. Cirka 50 myndigheter kommer att teckna avtal med valutabanken.

Ta del av förteckningen över vilka myndigheter som ska avropa tjänstepaketet, göra förnyad konkurrensutsättning och/eller avropa valutaavtalet.

Ramavtalets giltighetstid är fyra år med möjlighet för Riksgälden att förlänga ytterligare ett plus ett år.

Behöver din myndighet hjälp med avropsförfarandet?

Riksgälden har även tagit fram mallar för att underlätta för de myndigheter som ska göra en förnyad konkurrensutsättning, se information om förnyad konkurrensutsättning och mall för avropsförfrågan vid förnyad konkurrensutsättning.

Har du frågor? Kontakta Statens internbank via e-post statensinternbank@riksgalden.se eller på telefon 08 613 45 80.

Nya ramavtal tecknade

Riksgälden tecknande den 24 maj 2016 ramavtal med Danske bank, Nordea och Swedbank (förnyad konkurrensutsättning) och  Danske bank (tjänstepaketet och valutabanken).

Förnyad konkurrensutsättning

Förnyad konkurrensutsättning betyder en förnyad inbjudan att lämna anbud när samtliga villkor inte är fastställda i ramavtalet. Det innebär att leverantörerna får möjlighet att erbjuda ett nytt lägre pris för betalningstjänsterna i avtalet. De priser som har angetts i ramavtalet utgör ett takpris.