Ramavtal för resekontotjänster

Riksgälden har tecknat ramavtal för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard.

Avrop sker enligt rangordning med Diners Club på första plats och Eurocard på andra plats. Ramavtalet gäller från och med den 13 december 2017 till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna under avtalet började levereras den 1 januari 2018.

Eurocard och Diners fusioneras med SEB Kort

Den 1 februari 2019 genomfördes en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB fusionerades med moderbolaget SEB Kort Bank AB.

Ramavtalen för kort- och resekontotjänster påverkas inte av fusionen, utan de ursprungliga avropsavtalen gäller.

SEB Kort har skickat ut information till de myndigheter som har avropat ramavtalen för kort- och/eller resekontotjänster.

Kontakta Diners Club / Eurocard

Elisabeth Emilsson Gustafsson
Telefon 08 14 67 98, 070 518 69 26
elisabeth.emilsson@seb.se

Michael Afram
Telefon 08 14 74 39, 070 739 43 58
michael.afram@seb.se

Ramavtalsdokument resekontotjänster (2017 års avtal)