Ramavtal för korttjänster

Riksgälden har tecknat ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard.

Riksgälden har tecknat ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Avrop sker enligt rangordning med SEB på första plats och Eurocard på andra plats. Eurocard är underleverantör till SEB Kort, vilket innebär att det i båda fallen är Eurocardkort som levereras.

Ramavtalet gäller från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna under avtalet började levereras den 1 januari 2018.

Information rörande e-faktura

Om en myndighet väljer att avropa tillvalstjänsten pappersfaktura är det myndigheten och inte kortanvändaren som faktureras för denna kostnad. Myndigheten bör informera sina kortinnehavare om villkoren och vikten av att kortanvändarna anmäler sig för e-faktura. 

E-faktura är miljövänligt, sparar pengar och tar höjd för det kommande lagförslaget att offentlig sektor enbart ska hantera elektroniska fakturor från och med 2019.

Eurocard och Diners fusioneras med SEB Kort

Den 1 februari 2019 genomfördes en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB fusionerades med moderbolaget SEB Kort Bank AB.

Ramavtalen för kort- och resekontotjänster påverkas inte av fusionen, utan de ursprungliga avropsavtalen gäller.

SEB Kort har skickat ut information till de myndigheter som har avropat ramavtalen för kort- och/eller resekontotjänster.

Kontakta SEB Kort / Eurocard

Elisabeth Emilsson Gustafsson
Telefon 08 14 67 98, 070 518 69 26
elisabeth.emilsson@seb.se

Michael Afram
Telefon 08 14 74 39, 070 739 43 58
michael.afram@seb.se

Ramavtalsdokument korttjänster (2017 års avtal)