Ramavtal för korttjänster

Riksgälden har tecknat ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard.

Riksgälden har tecknat ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Avrop sker enligt rangordning med SEB på första plats och Eurocard på andra plats. Eurocard är underleverantör till SEB Kort, vilket innebär att det i båda fallen är Eurocardkort som levereras.

Ramavtalet gäller från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna under avtalet börjar levereras den 1 januari 2018, men myndigheterna har kunnat avropa avtalet sedan i september.

Information rörande e-faktura

Om en myndighet väljer att avropa tillvalstjänsten pappersfaktura är det myndigheten och inte kortanvändaren som faktureras för denna kostnad. Myndigheten bör informera sina kortinnehavare om de nya villkoren och vikten av att kortanvändarna anmäler sig för e-faktura. 

E-faktura är miljövänligt, sparar pengar och tar höjd för det kommande lagförslaget att offentlig sektor enbart ska hantera elektroniska fakturor från och med 2019.

Eurocard och Diners fusioneras med SEB Kort

Den 1 februari 2019 planeras en fusion inom SEB Kort. Dotterbolagen Eurocard AB och Diners Club Nordic AB kommer att fusioneras med moderbolaget SEB Kort Bank AB. Ramavtalet för korttjänster påverkas inte av fusionen och nuvarande avropsavtal gäller.

SEB Kort har skickat ut information till de myndigheter som har avropat ramavtalet för korttjänster.

Kontakta SEB Kort / Eurocard

Elisabeth Emilsson Gustafsson
Telefon 08 14 67 98
elisabeth.emilsson@seb.se

Michael Afram
Telefon 08 14 74 39
michael.afram@seb.se

Ramavtalsdokument korttjänster (2017 års avtal)