Nytt ramavtal för korttjänster

I augusti tecknade Riksgälden ett nytt ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard.

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för betalkort, inköpskort och virtuella kort med SEB Kort och Eurocard. Avrop sker enligt rangordning med SEB på första plats och Eurocard på andra plats. Eurocard är underleverantör till SEB Kort, vilket innebär att det i båda fallen är Eurocardkort som levereras.

Ramavtalet gäller från och med den 1 september 2017 till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna under avtalet börjar levereras den 1 januari 2018, men myndigheterna har kunnat avropa avtalet sedan i september.

Nya avrop måste göras

Observera att även de myndigheter som har Eurocard under det nuvarande ramavtalet måste göra nya avrop före årsskiftet. Efter att avrop har skett kan myndigheterna behålla samma fysiska kort som idag.

Avropa det nya ramavtalet för korttjänster med SEB Kort

Information rörande e-faktura

Om en myndighet väljer att avropa tillvalstjänsten pappersfaktura är det myndigheten och inte kortanvändaren som faktureras för denna kostnad. Myndigheten bör informera sina kortinnehavare om de nya villkoren och vikten av att kortanvändarna anmäler sig för e-faktura. 

E-faktura är miljövänligt, sparar pengar och tar höjd för det kommande lagförslaget att offentlig sektor enbart ska hantera elektroniska fakturor från och med 2019.

Kontakta SEB Kort / Eurocard

Jennie Jonasson
Telefon 08 14 72 19
jennie.jonasson@seb.se

Elisabeth Emilsson Gustafsson
Telefon 08 14 67 98
elisabeth.emilsson@seb.se

Ramavtalsdokument korttjänster (2017 års avtal)