Nuvarande ramavtal för kort- och resekonto

De nuvarande ramavtalen för kort- och resekonto tecknades 2013 och gäller till och med den sista december 2017.

Med ramavtalet väljer varje enskild myndighet den mest effektiva kort- och resekontotjänsten utefter myndighetens behov. Till och med den sista december 2017 har Riksgälden ramavtal med följande leverantörer:

  • American Express Services Europe Limited
  • Diners Club Nordic AB
  • Eurocard AB

Vid avrop från ramavtalet ska Riksgäldens instruktion för avrop (pdf)  följas. Myndigheten ska upprätta interna riktlinjer för hur tjänsterna får användas. Informationsbladet om ramavtalet (pdf) ger en överblick över vilka tjänster som finns att avropa och på vilket sätt avropet ska ske.