Korttjänster och resekontotjänster

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard och för resekontotjänster med Diners Club och Eurocard.

Ramavtalen gäller till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna började levereras den 1 januari 2018, då de tidigare avtalen löpte ut.

Ramavtalen syftar till att sänka myndigheternas kostnader för kort- och resekontotjänster. Korten är avgiftsfria och det tas inte ut några kostnader för valutaväxling och kontantuttag.