Korttjänster och resekontotjänster

Riksgälden har tecknat nytt ramavtal för korttjänster med SEB Kort och Eurocard.

Ramavtalet gäller till och med den 31 augusti 2020, med option för Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med den 31 augusti 2021. Tjänsterna börjar levereras den 1 januari 2018, men myndigheterna har kunnat avropa kortavtalet sedan den 1 september.

Ramavtalen syftar till att sänka myndigheternas kostnader för kort- och resekontotjänster. Korten är avgiftsfria och det tas inte ut några kostnader för valutaväxling och kontantuttag.

Kom ihåg att avropa det nya ramavtalet före årsskiftet!