Ramavtal med ICA Banken

Riksgälden har tecknat ramavtal för laddningsbara kort med ICA Banken.

Avtalet löper från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020, med möjlighet till ett års förlängning. Tjänsterna under det nya avtalet började levereras den 1 januari 2018.

En nyhet jämfört med tidigare ramavtal är att det omfattar två typer av laddningsbara kort - ett förbetalt och ett efterbetalt. Det förbetalda kortet är ett traditionellt förbetalt kort där myndigheterna måste föra över pengar till banken innan korten laddas. Med det efterbetalda kortet faktuerar banken i stället myndigheterna i efterhand för de medel som deras kort har laddats med under en period.

Det förbetalda kortet kostar 155 kronor per år och det efterbetalda 314 kronor per år för myndigheterna. Det efterbetalda kortet är dyrare eftersom banken ligger ut med de pengar som myndighetens kort laddas med under en period. Det efterbetalda kortet har också funktionalitet som det förbetlada kortet inte har. Bland annat ingår bankomatuttag samt att kvarstående medel betalas tillbaka till myndigheten när ett kort avslutas.