Ramavtal med ICA Banken

Den 6 april tecknade Riksgälden ett nytt ramavtal för laddningsbara kort med ICA Banken. Avtalet ersätter det nuvarande ramavtalet för förbetalda kort.

Avtalet löper från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020, med möjlighet till ett års förlängning. Tjänsterna under det nya avtalet börjar levereras den 1 januari 2018.

En nyhet är att det nya ramavtalet omfattar två typer av laddningsbara kort - ett förbetalt och ett efterbetalt. Det förbetalda kortet är ett traditionellt förbetalt kort där myndigheterna måste föra över pengar till banken innan korten laddas. Med det efterbetalda kortet faktuerar banken i stället myndigheterna i efterhand för de medel som deras kort har laddats med under en period.

Det förbetalda kortet kostar 155 kronor per år och det efterbetalda 314 kronor per år för myndigheterna. Det efterbetalda kortet är dyrare eftersom banken ligger ut med de pengar som myndighetens kort laddas med under en period. Det efterbetalda kortet har också funktionalitet som det förbetlada kortet inte har. Bland annat ingår bankomatuttag samt att kvarstående medel betalas tillbaka till myndigheten när ett kort avslutas.

Det nuvarande förbetalda kortet kostar 175 kronor per år, men då får myndigheterna också betala 15 kronor för de kontantuttag som deras kortinnehavare gör i uttagsautomater.