Ramavtal mellan Riksgälden och ICA Banken AB

Avtalsnummer

Dnr 2012/2056

Giltighetstid

2014-01-01 till 2017-12-31

Förlängning

Avtalet är förlängt till och med 2017-12-31.