Ramavtal mellan Riksgälden och Swedbank

Avtalsnummer

Dnr 2015/918

Leveransperiod

2017-04-01 till och med 2021-07-31

Förlängning

Avtalet gällde ursprungligen till och med 2020-07-31, med option på ett plus ett års förlängning. I juni 2019 beslutade Riksgälden att förlänga avtalet med ett år till och med 2021-07-31. Avtalet kan förlängas med ytterligare ett år, som längst till och med 2022-07-31.

Avropsrutiner

Avrop sker enligt förnyad konkurrensutsättning, för delar som inte omfattas av tjänstepaketet eller valutabanken.

Kontakta Swedbank

Eva Ekman
Telefon 08 585 930 13
eva.ekman@swedbank.se

Maria Törnros
Telefon 08 585 903 35
maria.tornros@swedbank.se

Avtalsdokument

Ramavtal Swedbank

Prisjustering porto

Bilaga 5 Underleverantörer