Myndigheternas betalningar

Statliga betalningar förmedlas av de affärsbanker som Riksgälden har tecknat ramavtal med. Likviditeten för myndigheternas betalningar hanteras över statens centralkonto i Riksbanken. Myndigheternas bankkonton i ramavtalsbankerna är därför anslutna till centralkontot.

Myndigheter disponerar pengar enligt villkoren i regleringsbreven och avropar betaltjänster i ramavtalen. Det gäller betalning av exempelvis fakturor, lön, skatt och transfereringar. Myndigheternas betalningar delas in i tre kategorier:

  • Samhällsbetalningarna utgör cirka 90 procent och består bland annat av skatt, transfereringar och pensioner.
  • Fakturabetalningar gäller för köp av varor och tjänster.
  • Finansiella betalningar är till exempel överföringar mellan konton, amorteringar och räntor.

Ramavtal

Ramavtal för betalningstjänster omfattar de tjänster myndigheter behöver för att utföra betalningar.