Statens betalningsmodell

Statens betalningsmodell är samlingsnamnet för de regelverk, kontostrukturer, betaltjänster och tekniska system som hanterar statens betalningar.

Grundstenarna i betalningsmodellen är myndigheternas betalningar, regelverket och den centrala likviditetshanteringen.

Statens centralkonto SCR, grafik.

Huvudaktörer är myndigheter, de banker som ingår i ramavtalen och Riksgälden. Riksgälden upphandlar  ramavtal med affärsbanker och ansvarar för den centrala likviditetshanteringen. Myndigheterna avropar betaltjänster från ramavtalen och ansvarar för sina betalningar. De banker som ingår i ramavtalen förmedlar myndigheternas betalningar enligt gällande ramavtal.

 

Den statliga betalningsmodellen, grafik.
(klicka på bilden för större version)

Betalningsmodellens omfattning

  • 222 myndigheter
  • 3 300 bankkonton hos tre ramavtalsbanker
  • 171 miljoner betalningar till en totalkostnad på cirka 94 miljoner kronor
  • 1 100 miljarder kronor i statliga utgifter
  • 6 000 miljarder kronor i omsättning
  • 45 000 betalkort, 1,8 miljarder kronor i omsättning
  • 6 000 inköpskort, 73 miljoner kronor i omsättning
  • 115 000 förbetalda kort, 1,8 miljarder kronor i omsättning
  • 2,6 miljarder kronor i omsättning för resekonton

Vill du lära dig mer om statens betalningsmodell?

Vi håller regelbundet seminarier om statens betalningsmodell. Seminarierna vänder sig till dig som arbetar på en myndighets ekonomi- eller finansavdelning. 

Anmälan och datum