Statlig likviditetsstyrning

Målet för Statens internbank är att utforma statens likviditetsstyrning så att statens räntekostnader på lång sikt minimeras.

Statens internbank ska tillhandahålla utlåning och ta emot medel på konto från i första hand myndigheter utan att tjänsterna subventioneras. Vi ansvarar för statens betalningsmodell och statens centralkonto i Riksbanken.

Vårt uppdrag enligt regleringsbrev och instruktion är att se till att statens betalningsmodell tillgodoser kraven på kostnadseffektivitet, säkerhet, information och valfrihet. Staten ska även ha en konkurrensneutral relation till bankerna.