Frågor och svar SIBS

Funktioner i systemet

Hur registreras lån till anläggningstillgångar?

Lån till anläggningstillgångar läggs upp via menyn Överföringar i SIBS. För att justera myndighetens rörliga lån till anläggningstillgångar, gå in under Överföringar/ Överför till konto i SIB /Registrera Överföring. För att utöka lånet välj lånets kontonummer som avsändarkonto och räntekontot som mottagarkonto. För att amortera på lånet, välj räntekontot som avsändarkonto och lånets kontonummer som mottagarkonto. Se även lathunden Överföring till konto i SIBS (inkl lån till anläggningstillgångar)

Var finns engagemangsbesked?

Myndighetens samlade engagemang visas under fliken Engagemang i SIBS. Se lathunden Engagemang.

Vad innebär mottagarkonto?

För att kunna göra en betalning till ett bankkonto utanför SIBS, samt till andra myndigheters konton i SIBS, krävs att kontot som pengarna betalas till i förväg är upplagt som ett av myndighetens mottagarkonton i SIBS. Kravet gäller inte överföringar mellan myndighetens egna konton i SIBS. Se lathunden Registrera mottagarkonto.

Hur justeras betalningar mellan räntebärande och icke räntebärande flöde?

Gå in under Överföringar/Överför till konto i SIB/Registrera överföring för att flytta betalningar från det räntebärande till det icke räntebärande flödet eller tvärt om. Om betalningen ska flyttas från det räntebärande till det icke räntebärande flödet anges myndighetens räntekonto som avsändarkonto. Om betalningen i stället ska flyttas till det räntebärande flödet anges räntekontot som mottagarkonto. Överföringen kan namnges och sparas som mall för att underlätta om samma typ av överföring behöver göras igen. Se lathunden Registrera mall.

Hur registreras lån till anläggningstillgångar?

Lån till anläggningstillgångar läggs upp via menyn Överföringar i SIBS. För att justera myndighetens rörliga lån till anläggningstillgångar, gå in under Överföringar/ Överför till konto i SIB /Registrera Överföring. För att utöka lånet välj lånets kontonummer som avsändarkonto och räntekontot som mottagarkonto. För att amortera på lånet, välj räntekontot som avsändarkonto och lånets kontonummer som mottagarkonto. Se även lathunden Överföring till konto i SIBS (inkl lån till anläggningstillgångar)

Hur återbetalas anslagsmedel?

Gå in under Överföringar/Överför till konto i SIB/Återföra anslag. Fyll i det anslagsbelopp som ska återbetalas samt likviddag. SIBS räknar ut räntebeloppet med automatik. Räntan räknas från och med den 1 januari, med dagräkningskonventionen Act/360. Tidigare användes dagräkningskonventionen 30/360, vilket gör att beräkningen kan skilja sig något från beräkningsfunktionen som fanns i SIBWebb. För att se beräkningsunderlaget, klicka på Visa beräkningsunderlag.

Var finns avier och fakturor?

Avier och fakturor kan sökas fram under fliken Engagemang/Avier och fakturor.

Vad gör jag om jag får felmeddelande vid singering av uppdrag?

Om felmeddelandet "Singering avbruten" visas vid singering av uppdrag i SIBS försök igen. Ett tekniskt fel gör att en påbörjad singering ibland avbryts. Kontakta Statens internbank om felet kvarstår.

Finns myndighetens produktstatistik upplagd i SIBS?

Statistik över de tjänster som myndigheten använder samt kostnaden för dessa kommer att finnas i SIBS framöver. I dagsläget är produktstatistiken ofullständig. Systemet kommer att kompletteras med detta inom kort.

Finns det kvar information från SIBWebb och SITS?

SIBWebb och SITS har ersatts av SIBS. Uppgifter som fanns i de tidigare systemen har migrerats till SIBS. Uppdrag och rapporter genomförs eller tas nu fram i SIBS i stället.

Användare och inloggning

Hur loggar jag in i SIBS?

Inloggning sker med BankID på kort (moblit BankID fungerar inte). BankID är personligt (det går att använda samma BankID som för privata ärenden) och kan beställas via en bank. För att det ska fungera måste förutom kortet programvara för BankID vara installerat på datorn. Du måste också vara registrerad som användare i SIBS.

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att logga in med BankID i SIBS?

För att BankID på kort ska fungera måste användaren ha ett BankID-kort samt programvara för BankID installerat på datorn. Datorn måste också ha programvara för Javascript installerat och tillåta cookies. Du måste även vara registrerad som användare i SIBS (se vidare under användare och behörigheter).

Vad gör jag om mitt BankID inte fungerar?

Kontrollera först att BankID-kortet är giltigt, att programvara för BankID och Javascript är installerat samt att datorn tillåter cookies. Kontrollera också med din administratör (person på myndigheten med administratörsrättigheter i SIBS) att din behörighet är uppdaterad. Om allt finns på plats prova att logga in ytterligare en gång. Om det ändå inte fungerar, kontakta Statens internbank.

Hur registreras användare och behörigheter i SIBS?

Registrering av behörigheter ska främst hanteras av myndigheten själv. För att kunna göra det måste myndigheten ha två administratörer i SIBS, eftersom behörighetshanteringen kräver dualitet (två personer i förening).

Om myndigheten saknar två administratörer kan ni ansöka om ytterligare behörigheter genom att skicka in en behörighetsblankett till Riksgälden, som undertecknas av den som behörigheten avser samt av myndighetschefen eller av denne bemyndigad person.

Hur ändrar jag registrerade användaruppgifter i SIBS?

Myndighetens administratörer kan gå in i SIBS och se samtliga registrerade användare på myndigheten. Om någon uppgift behöver ändras kan administratören göra detta. Personnummer går inte att ändra. Om ett personnummer har blivit fel får användaren avslutas och läggas upp på nytt med rätt personnummer. Observera att en administratör inte kan ändra uppgifter för sig själv eller andra administratörer. För att ändra uppgifter för en administratör kontakta Riksgälden.

Hur ändras felaktiga personnummer i SIBS?

Om en användares personnummer har blivit fel i SIBS måste användaren avslutas och läggas upp på nytt i systemet. Det går inte att ändra ett redan upplagt personnummer.

Vad finns det för behörigheter i SIBS?

Användare i SIBS kan vara administratör, handläggare eller intressent. Administratören kan ändra och lägga till användare och behörigheter i systemet. Handläggare kan lägga in uppdrag, söka information och ta ut rapporter. Intressenter kan endast titta i systemet och ta ut rapporter, men inte lägga in uppdrag eller ändra något. För behörighetshantering och merparten av de uppdrag som kan läggas in i systemet krävs dualitet (två behöriga personer i förening).

Vad gör myndigheten om det saknas två personer för att verifiera uppdrag?

För att lägga till eller ändra användare/behörigheter krävs två administratörer i förening, och för merparten av övriga uppdrag två handläggare i förening. Om myndigheten saknar behöriga personer på plats kan Riksgälden som reservrutin verifiera uppdrag i myndighetens ställe. För att Riksgälden ska kunna verifiera uppdrag måste tillämpliga underlag skannas in och mailas till Riksgälden.

Support och lathundar

Finns det någon manual för SIBS?

Det finns kortfattade lathundar för några vanliga funktioner i SIBS.

Vart vänder jag mig för support?

Statens internbank finns tillgängligt för support vardagar kl 9.00-16.00 på telefon 08-613 45 80 eller e-post till statensinternbank@riksgalden.se. För frågor som rör Javascript, cookies eller andra tekniska förutsättningar hänvisar vi i första hand till myndighetens egen IT-support.

Hur rapporteras fel till Riksgälden?

Om myndigheten upptäcker fel i SIBS behöver vi så detaljerad information som möjligt. Skicka gärna e-post i stället för att ringa om felet inte är akut. Bifoga skärmdumpar och en beskrivning av händelseförloppet i mailet.

Tillbaka till Statens internbanks startsida