Finansdagen 2019

Den 11 april anordnar Riksgälden Finansdagen - en heldag för myndigheter med fokus på statsfinanserna, statsförvaltningen och det rådande finansiella läget. Temat för årets finansdag är Säkerhet och Framtid.

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kommer att tala om säkerhet och beredskap inom den finansiella sektorn. Ann-Marie Begler, särskild utredare i utredningen Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen, kommer att berätta om utredningens arbete. Vidare kommer Jan Maarten Dijkgraaf, Statens internbank, och Niklas Arvidsson, universitetslektor och docent vid Kungliga tekniska högskolan (KTH), att tala om framtidens betalningsmodell. Fullständigt program meddelas senare.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar med ekonomi och finans i staten.

Tid: 11 april 2019 kl 9.00-16.00
Plats: Vasateatern i Stockholm
Anmälan: Sista anmälningsdag var den 25 mars

Om du fyller i ett fält i formuläret på fel sätt får du ett felmeddelande i anslutning till fältet. I vissa hjälpmedel kan du behöva gå ur formuläret för att se dessa felmeddelanden.

Information om personuppgiftsbehandling

När du anmäler dig till ett arrangemang hos Riksgäldskontoret (Riksgälden) så behandlar vi de personuppgifter som du lämnar för att administrera och redovisa ev kostnader för arrangemanget. Uppgifter som kan behandlas är exempelvis titel, namn, organisation, epost och ev specialkost.

Om en extern leverantör används för arrangemanget så skriver vi personuppgiftsbiträdesavtal med dem. Utöver dessa personuppgiftsbiträden delar inte Riksgälden dina personuppgifter med någon part. Uppgifterna kommer inte att överföras till ett land utanför EU.

Uppgiften sparas i 36 månader för att kunna hantera kostnader relaterade till arrangemanget. Allmänt intresse utgör den lagliga grunden för behandling enligt Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter Riksgälden behandlar och du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta oss på riksgalden@riksgalden.se.

Om du har frågor kring dataskydd så kan du kontakta Dataskyddsombudet på Dataskyddsombud@riksgalden.se

Läs mer om Riksgäldens personuppgiftshantering