Utbildningar

Riksgälden erbjuder utbildningar om statens betalningsmodell och våra systemstöd SIBWebb och SITS. Dessutom arrangerar vi vartannat år Finansdagen - en konferens med aktuella frågor om statlig betalningsverksamhet.

Just nu har vi inga inplanerade utbildningar, men fler tillfällen kommer att läggas upp under året.

Om du och din myndighet har särskilda utbildningsönskemål kan vi sätta ihop en  utbildning som passar just era behov. När det gäller våra systemlösningar SITS och SIBWebb kommer vi gärna till er och visar hur ni kan använda våra system på bästa sätt. Kontakta oss om ni har behov av en skräddarsydd utbildning, statensinternbank@riksgalden.se