Utbildningar

Riksgälden erbjuder utbildningar om statens betalningsmodell. Dessutom arrangerar vi vartannat år Finansdagen - en konferens med aktuella frågor om statlig betalningsverksamhet.

Just nu har vi inga inplanerade utbildningar. Om du och din myndighet har särskilda utbildningsönskemål kan vi sätta ihop en  utbildning som passar just era behov. Kontakta oss om ni har behov av en skräddarsydd utbildning, statensinternbank@riksgalden.se