Upphandling av resekontotjänster överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen

1 december 2017

Riksgäldens upphandling av resekontotjänster överklagades till förvaltningsrätten och därefter till kammarrätten.

Förvaltningsrätten avslog ansökan om överprövning och kammarrätten beslutade den 20 november att inte bevilja prövningstillstånd. Beslutet att inte bevilja prövningstillstånd är nu överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Informationen att avrop kan ske enligt nytt ramavtal var felaktig och avrop kan tyvärr inte ske. Riksgälden arbetar på en lösning för myndigheterna med nuvarande ramavtal, till dess att ett nytt ramavtal kan träda i kraft.

Vi återkommer med besked hur myndigheterna ska gå tillväga och ber er att avvakta tills dess.

Kontakt:
Mikael Bergman tel: 08 613 46 23
Jan Maarten Dijkgraaf tel: 08 613 45 84