Anslagsutbetalning för maj

24 maj 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 24 maj.