Anslagsutbetalning för juni

25 juni 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 juni.