Anslagsutbetalning för januari

25 januari 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 januari.