Anslagsutbetalning för februari

25 februari 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 februari.