Anslagsutbetalning för april

25 april 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 april.