Sista dag att justera lån till anläggningstillgångar

28 december 2018

Den 28 december är sista dagen att justera lån till anläggningstillgångar i SIBS.

För mer information se lathund under Information om SIBS.