Anslagsutbetalning för september

25 september 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 september.