Anslagsutbetalning för november

25 november 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 november.