Anslagsutbetalning för juli

25 juli 2019

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 25 juli.