Anslagsutbetalning för december

22 december 2017

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 22 december.