Anslagsutbetalning för december

21 december 2018

Myndigheternas räntebelagda anslag betalas ut den 21 december.