Finansdagen 5 april 2017

Finansdagen 2017 Robert Sennerdal och Per Bolund

Riksgälden anordnar Finansdagen vartannat år. Det är en heldagskonferens för de som arbetar med ekonomi och finans i staten. Den 5 april var det dags för 2017 års konferens.

Jenny Rolling, chef för Statens internbank, välkomnade besökarna och inledde med att nämna att det fanns deltagare från hela landet, från Luleå i norr till Lund i söder. – Det är roligt att så många samlats tack vare att vi har ett gemensamt intresse för statens finanser och myndigheters ekonomi.

Först ut som talare var biträdande finansminister Per Bolund som talade om regeringens satsningar som syftar till att skapa hållbar ekonomisk utveckling, bland annat genom så kallad grön skatteväxling.

Per följdes av Nordeas chefekonom Annika Winsth. Hon har medverkat på tidigare finansdagar och vi var glada att kunna hälsa henne välkommen igen. Annika gav en makroekonomisk utblick och berättade om det ekonomiska läget runt om i världen. Hennes utblick präglades till stor del av att inflationstrycket förväntas vara lågt även framöver och de utmaningar som följer av att centralbankerna har haft en mycket expansiv penningpolitik med låga räntor under lång tid. ”Annika var modig, intressant och insatt”, tyckte en konferensdeltagare.

Medarbetare från Statens internbank berättade därefter om arbetet med att utveckla den statliga betalningsmodellen. David Källström berättade om hur myndigheterna kan öka säkerheten i betalningsverksamheten och om regeringens nya förordning för myndigheternas betalningar.  Jenny Rolling och Jessica Wickman informerade om statens nya internbankssystem, SIBS som kommer att ersätta de två befintliga systemen, SIBWEBB och SITS.

Efter en god lunch tog riksgäldsdirektör Hans Lindblad vid. Hans berättade om Riksgäldens olika verksamhetsområden och om arbetet med att främja finansiell stabilitet.

Jan Maarten Dijkgraaf och Mikael Bergman från Statens internbank presenterade sedan det nya ramavtalet för betaltjänster och berättade även att Riksgälden precis blivit klara med en upphandling av laddningsbara betalkort, det som i nuvarande ramavtal heter Förbetalda kort.

Sedan följde en presentation från Niklas Arvidsson, docent vid KTH, om hur framtidens betalningar kan komma att se ut. Niklas berättade att vi befinner oss i en turbulent tid där tjänster inom finansiell teknik utvecklas i snabb takt. Han liknade färden vid en flygplansresa med turbulens, men underströk att allt brukar går bra med en skicklig besättning.  

Jens Magnusson, privatekonom på SEB, var dagens sista talare och pratade på ett underhållande om de ekonomiska utmaningar som kommer i ett samhälle med en åldrande befolkning.

Jenny Rolling avslutade konferensen med att tacka alla talare för en fantastisk dag och informerade om att Statens internbank alltid finns tillgängliga på
e-post och telefon.

En deltagare summerade dagen som ”en intressant konferens med en bra blandning av högt och lågt”.

Tack till alla som deltog på konferensen. Vi på Riksgälden ser fram emot nästa finansdag som kommer att hållas våren 2019!