Vp-konto - värdepapperskonto

Du behöver ett värdepapperskonto för att äga statspapper, premieobligationer eller andra värdepapper. Du kan öppna vp-konto hos en bank eller fondkommissionär och det är gratis.