Statsskuldväxel

Räntebärande värdepapper med kort tid löptid som vi använder för att hantera variationer i lånebehovet. Vi ger normalt ut statsskuldväxlar med upp till sex månaders löptid.