Repa - Repurchase agreement

Avtal om försäljning av ett värdepapper där säljaren förutom att sälja papperet även förbinder sig att köpa tillbaka det efter en viss tid, till ett i förväg överenskommet pris. Repan kan även vara omvänd, det vill säga avtal om köp i kombination med framtida försäljning.