Realobligation

Realobligationer är räntebärande värdepapper som är skyddade mot inflation. De har en fast real ränta plus en ersättning för den faktiska inflationen under statspapperets löptid. Det innebär att eventuell inflation inte kan urholka värdet på obligationen.