Real ränta

Real ränta anges exklusive ersättning för inflationen. I stället får placeraren ersättning för den faktiska inflationen under placeringsperioden. Se även nominell ränta och upplupen inflation.