Premieobligation

Premieobligationer är en sparform där räntan samlas i en pott och lottas ut som vinster. Riksgälden ger vanligtvis ut premieobligationer två till tre gånger per år.

Som en följd av det låga ränteläget har Riksgälden beslutat att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Riksgälden räknar med att återuppta sparformen när den återigen bedöms vara lönsam.