Nettolånebehov

De extra pengar vi behöver låna om det är underskott i statens budget. Om det i stället är överskott blir nettolånebehovet negativt och statsskulden minskar.