Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

V

Valutarisk

Risken att värdet på tillgångar och skulder förändras på ett ofördelaktigt vis då växelkurser ändras.

Vinstdragning

Utlottning av vinster på premieobligationer. Vinstdragningarna sker hos oss och övervakas av Lotteriinspektionen.

Vinstutbetalningsdag

Den dag då vinster på premieobligationer utbetalas. Det är normalt den fjärde bankdagen efter respektive vinstdragning.

Vp-konto - värdepapperskonto

Du behöver ett värdepapperskonto för att äga statspapper, premieobligationer eller andra värdepapper. Du kan öppna vp-konto hos en bank eller fondkommissionär och det är gratis.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.