Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

P

Penningmarknad

Marknaden för räntepapper som har löptider på upp till ett år. Statsskuldväxlar handlas på penningmarknaden.

Premielån

Premielån är ett annat ord för premieobligationer. Det är en sparform där räntan samlas i en pott och lottas ut som vinster. Vinsterna lottas ut vid dragningar två till sex gånger per år, och för varje premieobligation du köper får du flera chanser att vinna en miljon kronor – skattefritt. Riksgälden ger vanligtvis ut premieobligationer två till tre gånger per år.

​Som en följd av det låga ränteläget har Riksgäldens styrelse beslutat att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Beslutet väntas gälla under några år, fram till dess att sparformen är lönsam igen.

Om du köper en serie premieobligationer som hänger ihop, en så kallad äkta garantiföljd, är du säker på att vinna varje år. En garantiföljd varierar, men är vanligtvis 10 eller 50 obligationer (exempelvis nummer 1 – 10, 11-20 osv). 

Premielån, eller premieobligationer, är ett tryggt sparande. Du riskerar ingenting och du får alltid minst pengarna tillbaka. 

Premieobligation

Premieobligationer är en sparform där räntan samlas i en pott och lottas ut som vinster. Riksgälden ger vanligtvis ut premieobligationer två till tre gånger per år.

Som en följd av det låga ränteläget har Riksgälden beslutat att tillsvidare inte ge ut premieobligationer. Riksgälden räknar med att återuppta sparformen när den återigen bedöms vara lönsam.

 

 

Preskriptionstid

Den tid inom vilken man kan göra en fordran gällande, exempelvis den tid du kan lösa in din premieobligation eller vinst.

Primärmarknad

Marknaden där obligationer ges ut (emitteras) första gången. När Riksgälden ger ut statspapper i auktioner sker detta på primärmarknaden.

Privatobligationslistan

Nordiska börsens elektroniska handelsplats för obligationer. Det är främst små och medelstora placerare som handlar på privatobligationslistan. 

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.