Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

N

Nasdaq Stockholm

Börs där svenska statspapper, aktier och andra värdepapper köps och säljs.

Nettolånebehov

De extra pengar vi behöver låna om det är underskott i statens budget. Om det i stället är överskott blir nettolånebehovet negativt och statsskulden minskar.

Nollkupongobligation

En obligation utan årliga räntebetalningar. Placeraren får hela avkastningen på förfallodagen.

Nominell ränta

Nominell ränta är den vanligaste formen av ränta. I den nominella räntan ingår ersättning för förväntad inflation. Se även Real ränta

Nominell statsobligation

Nominella statsobligationer är räntebärande värdepapper som Riksgälden ger ut. Räntan är fast under hela löptiden och betalas ut en gång per år.

Nominellt belopp

Det fasta belopp som placeraren får på förfallodagen. Valören på ett statspapper och det belopp som registreras på placerarens vp-konto.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.