Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

K

Koncentrationsrisk

Risken för en större förlust till följd av koncentration mot enskilda och/eller korrelerade riskfaktorer.

KPI-index

Konsumentprisindex. Index som mäter prisförändringar för en korg av varor och tjänster i Sverige. Läs mer på Statistiska Centralbyråns webbplatsMer om KPI på SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster).

Kreditmarknad

Marknaden för lånat kapital för långa och korta lån. Ett samlingsbegrepp för obligations- och penningmarknaden.

Kreditrisk

Risken att förlust uppstår för att en motpart inte fullgör sina förpliktelser samt risken att värdeförlust uppstår på grund av försämrad kreditkvalitet. Avvecklingsrisk, motpartsrisk, landrisk och systemrisk ingår i kreditrisk.

Kreditswapp

Kreditswapp är svenska för CDS, som står för Credit default swap. Riksbankens definition: "Kontrakt mellan aktörer på kreditmarknaden som syftar till att överföra kreditrisken i en tillgång, exempelvis en obligation, från en aktör till en annan. Köparen av ett CDS-kontrakt köper kreditskydd från säljaren av CDS-kontraktet mot att betala en premie under kontraktets livslängd eller till dess att en kredithändelse inträffar. Om en kredithändelse inträffar överlämnar köparen den försäkrade tillgången till säljaren i utbyte mot det nominella värdet avtillgången.

Kupongobligation

Obligation där räntan betalas ut en gång varje år.

Kupongränta

Fast ränta på statspapper eller Riksgäldsspar som betalas vid bestämda tidpunkter, normalt en gång per år. Kupongräntan beräknas i procent av insatt kapital och är lika stor under hela obligationens eller sparandets löptid.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.