Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

I

Inflation

Allmänna prisökningar som gör att pengar får lägre köpkraft. I Sverige mäter Statistiska Centralbyrån inflationen och det vanligaste måttet är konsumentprisindex, KPI.

Inflationsrisk

Risken för förlust i nominella termer på grund av att inflationen blir högre än förväntat.

Inflationsskydd

Hindrar att värdet på en placering urholkas av inflationen. På en realobligation eller ett sparkonto med inflationsskydd räknas räntan och det insatta beloppet upp med förändringen i Konsumentprisindex (KPI). Se även realobligation och real ränta.

Inkomsttitel

Inkomsttitel är en post på inkomstsidan på statens budget där statliga myndigheter redovisar inkomster som de inte får disponera.

Inlösendag

Den dag då ett Riksgäldsspar, en premieobligation eller ett statspapper förfaller och Riksgälden betalar tillbaka pengarna. Inlösendag är detsamma som förfallodag.

Institut

En bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.