Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

G

Garanti - garantiåtagande

Vi går i borgen för någon annans betalningsförpliktelser.

Garantivinst

Vinst (ränta) du är garanterad att få på premieobligationer, om du köper ett visst antal premieobligationer i följd.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.