Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

F

Fast ränta

En ränta som sätts för till exempel statspapper eller Riksgäldspar i samband med köpet. Den fasta räntan är oförändrad under hela placeringsperioden.

Finansieringsrisk

Risken att det blir svårt och/eller kostsamt att ta upp ny finansiering.

Fondkommissionär

Företag som handlar med värdepapper.

FRA - Forward rate agreement

Avtal om att en viss räntesats ska gälla under en bestämd tidsperiod.

FRN - Floating rate notes

En skuldebrev, ofta i form av förlagslån med en räntejusteringsklausul. Räntan justeras i förhållande till exempelvis STIBOR med korta intervaller, vanligen 3 eller 6 månader. Eventuell marginal i förhållande till STIBOR är fast under lånets löptid.

Future

Ett standardiserat terminskontrakt med daglig resultatavräkning av vinster och förluster. Köp och försäljning av värdepapper där pris, ränta eller kurs avtalas vid ett tillfälle. Leverans och betalning sker vid en framtid tidpunkt.

Fysiska premieobligationer

Premieobligationer i pappersform som gavs ut innan 1996.

Företagsobligation

Räntebärande värdepapper som ett företag har gett ut.

Förfallodag

Den dag då ett Riksgäldsspar, en premieobligation eller ett statspapper förfaller och Riksgälden betalar tillbaka pengarna. Förfallodag är detsamma som inlösendag.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.