Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

E

EES

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) omfattar alla länder som är med i EU och de till EFTA anslutna länderna Island, Liechtenstein och Norge.

Effektiv ränta

Ränta som är uttryckt så att den tar hänsyn till ränta på ränta effekt.

Effektiv årsränta

Den effektiva räntan omräknad till årsränta. Den tar hänsyn till hur många ränteutbetalningar som har gjorts under året.

Exempel: En investering på 100 kronor har en avkastning på tre kronor var tredje månad. Dessa tre kronor kan återinvesteras till samma ränta, och det motsvarar då en effektiv årsränta på 12,55 procent. Se även Enkel årsränta

Efterställda obligationer

För efterställda obligationer gäller att om utgivaren går i konkurs kommer innehavaren att få betalt efter prioriterade fordringsägare.

Emission

När vi ger ut nya statspapper till försäljning.

Enkel ränta

Ränta som är uttryckt så att den inte tar hänsyn till ränta på ränta effekt.

Enkel årsränta

Enkel ränta omräknad till årsränta. Den enkla räntan tar inte hänsyn till ränta på ränta effekt.

Exempel: En investering på 100 kronor har en avkastning på tre kronor var tredje månad. Då blir den enkla årsräntan 12 procent.  Se även Effektiv årsränta

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.