Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

B

Bankdag

Vardag när banker och andra finansiella institutioner är öppna och kan utföra transaktioner.

BNP - bruttonationalprodukt

Värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år.

Bostadsobligation

Räntebärande värdepapper som ett bostadsinstitut har gett ut.

Bruttolånebehov

Summan av nettolånebehov och förfallande lån. Ger det belopp staten totalt sett måste låna upp under en period. (Nettolånebehovet är de extra pengar som behövs om det är underskott i statens budget eller de som blir över om det är överskott.)

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.