Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

Ö

Överkurs

En obligation handlas till överkurs när obligationens kurs överstiger det nominella beloppet. En överkurs uppstår när marknadsräntan är lägre än obligationens kupongränta.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.