Ordlista

Här finns en alfabetisk sammanställning över förklaringar av vissa ord och termer inom vårt område. Klicka på en bokstav för att visa alla ord som förklaras.

Du får även förklaringen på webbsidorna genom att klicka på ord som har prickad understrykning.

 

Å

Årlig kapitalisering

Räntan läggs till kapitalet årligen. För Riksgäldsspar utan tidsgräns och Månadsspar sker det den sista december varje år.

Årlig ränteutbetalning

Ränta som betalas en gång per år. Se även Kupongränta.

Återstående löptid

Återstående löptid är tiden mellan aktuell tid och återbetalning.

Saknar du en förklaring?

Om du skulle vilja ha en förklaring på ett visst ord kan du skicka e-post till webmaster@riksgalden.se.