Säkerhet – Secure Sockets Layer (SSL)

När du besöker oss kan du få upp en dialogruta om säkerhet. Det beror på att vi har valt att presentera hela vår webbplats över SSL för att du ska kunna känna dig trygg.

SSL (Secure Sockets Layer) innebär det att all kommunikation mellan dig och webbplatsen är insynsskyddad (krypterad) och att du kan vara säker på att det verkligen är Riksgäldens officiella webbplats som du har kommit till. Du ser att vår webbplats presenteras över SSL genom att det står https:// framför www.riksgalden.se i adressfönstret i webbläsaren.