Upphovsrätt

Använd gärna innehållet på riksgalden.se. De pressbilder som finns på webbplatsen är fria att använda för redaktionellt ändamål.

Ange Riksgälden som källa om du använder text, siffror, bilder eller pressbilder från vår webbplats. Ange även upphovsman om information finns.

Statsvapen och andra kännetecken som Riksgälden använder, till exempel vår logotyp, samt övriga bilder på webbplatsen skyddas i vissa fall av lag och får inte användas eller kopieras utan särskilt medgivande från Riksgälden.