Juridisk information – om kakor, personuppgifter och offentlighetsprincipen

Kakor (cookies)

Kakor (eng. "cookies") är små textfiler som webbplatsen lagrar på besökarens dator. De gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen och spara personliga inställningar.

Det finns två typer av kakor:

  • En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakan försvinner när man stänger webbläsaren.
  • En varaktig kaka finns kvar på besökarens dator tills den tas bort av användaren.

Riksgäldens användning av kakor

På riksgalden.se använder vi både sessionskakor och varaktiga kakor för att du ska kunna utnyttja webbplatsens tjänster fullt ut. Sessionskakor används för att hantera information som du lämnar i vissa applikationer, samt när du loggar in i prenumerationstjänsten. Permanenta kakor används för att samla in statistik om besök på webbplatsen för att förstå hur webbplatsen används och skapa underlag för förbättringsarbete.

Stäng av kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakorna raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Närmare bestämmelser om kakor finns i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området och kan lämna ytterligare information om lagen.

Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till Riksgälden på denna webbplats behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen syftar till att skydda enskilda individer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Om du lämnar personuppgifter på denna webbplats och uppgifterna behandlas av oss får du information om ändamålet med behandlingen i samband med att du lämnar uppgifterna.

Rätt att begära information

Du har enligt personuppgiftslagen rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att begära att få sådana uppgifter rättade, blockerade eller utplånande om behandlingen inte sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Har du frågor eller vill begära upplysningar kan du kontakta oss skriftligen på e-postadress riksgalden@riksgalden.se eller på postadress Riksgälden, 103 74 Stockholm.

Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i personuppgiftslagen (1998:204). Datainspektionen är tillsynsmyndighet på detta område och kan lämna ytterligare information om lagen.

Ansvar för innehåll

Vårt mål är att innehållet på webbplatsen ska vara uppdaterad och korrekt, men felaktigheter och inaktuell information kan förekomma.

Ibland länkar vi till externa webbplatser. Vårt mål är att länkarna ska vara aktuella men länkarna kan ändras utan vår vetskap.

Offentlighetsprincipen

Riksgälden är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om  offentlighetsprincipen på regeringens webbplats.