Om webbplatsen

Vi arbetar kontinuerligt med att webbplatsen ska vara uppdaterad och anpassad till besökarens behov.

Om du har frågor, synpunkter eller om det uppstår problem när du besöker webbplatsen är du välkommen att kontakta vår webbmaster.

Innehållet på riksgalden.se är strukturerat under fem flikar:

  • Om Riksgälden och vårt uppdrag – för allmänhet, journalister, studenter.
  • Insättningsgarantin – för privatsparare, banker och andra institut
  • För privat- och företagssparare – för sparare
  • För myndigheter – för myndigheter
  • För investerare – för investerare