Sparbanken Öresund AB

Organisationsnummer 516406-0088

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

 • Betal- & Kreditkort Mastercard
 • Betal- och Kreditkort Mastercard LIC
 • Betal- och Kreditkort Mastercard Lärarförbundet
 • Betal- och Kreditkort Mastercard Söderberg & Partners
 • Betal- och Kreditkort Mastercard Villabanken
 • BRF-konto
 • Fasträntekonto
 • Fasträntekonto Företag
 • Framtidskonto
 • Föreningskonto
 • Företagskonto
 • Företagskonto basränta
 • Företagskonto basränta trappa
 • Företagskonto Landshypotek
 • Företagskonto special
 • Företagskonto STIBOR månad
 • Företagskonto STIBOR månad trappa
 • Företagskonto STIBOR vecka
 • Företagskonto STIBOR vecka
 • Företagskonto STIBOR vecka trappa
 • Företagskonto STIBOR vecka trappa
 • Företagskto STIBOR 90 veckouppdat
 • Förmånskontot
 • Kapitalkonto
 • Klientmedelskonto
 • Koncern moderkonto
 • Likviditetskonto Företag
 • Lärarkontot
 • My Money Servicekonto
 • Månadssparkonto
 • Penningmarknadskonto STIBOR månad
 • Personalkonto
 • Private Bankingkonto
 • Private Bankingkonto Företag
 • Skogskonto
 • Skogslikvidkonto
 • Skogsskadekonto
 • Sparbankskonto Bok
 • Sparkonto Bok
 • Sparkonto Bok (Gripenkonto Bok)
 • Sparkonto Privat
 • Sparkonto Värde
 • Specialinlåning
 • Specialkonto
 • Stiftelsekonto
 • Storkundskonto
 • Säljarkonto
 • Säljarkonto
 • Upphovsmannakonto
 • Valutakonto
 • Valutakonto Företag
 • Valutakonto Privat
 • Vardagskonto
 • Värdekonto
 • Värdekonto Start
 • Värdekonto Student
 • Värdekonto Ung

Kontanta medel på:

 • Depå
 • Fondkonto - Sparbanken Öresund Fondtorg
 • Investeringssparkonto
 • Kapförvaltningsdepå
 • Näthandelsdepå