Nordea Bank AB

Organisationsnummer 516406-0120

Följande kontoslag omfattas av insättningsgarantin:

Svenska kontoslag 

 • AffärsGiro
 • Aktielikvidkonto
 • BoFlex
 • BoFlex Pension
 • Buffertkonto med kredit
 • Centralkonto (CK)
 • Checkkonto för privatperson
 • Cross Border Account
 • Dagsinlåning
 • Deposit
 • Depålikvidkonto
 • Externt konto/Loro II 
 • Fastränteplacering
 • Företagskonto
 • Förmånskonto
 • Kapitalkonto
 • Koncernvalutakonto (KVK)
 • Loro 1 "Nordea account for banks" 
 • Myndighetskonto, PlusGirokonto
 • Myndighetskonto, Företagskonto
 • Personkonto
 • Personkonto-Ungdom
 • PlusGirokonto
 • PlusGirokonto Företag
 • PlusGirots Koncernkonto
 • Private Bankingkonto
 • Servicekonto för synskadade
 • Skatteutjämningskonto Skogskonto
 • Skogskonto/Skogsskadekonto
 • Skogslikvidkonto
 • Sparkonto Företag
 • Specialkonto
 • Studentkonto
 • Upphovsmannakonto
 • Zero Balancing

Kontanta medel på:

 • Investeringssparkonto (ISK)

Amerikanska kontoslag (New York, filial)

 • Depository Account
 • Investment Account

Brittiska kontoslag

 • Deposit account/Inlåningskonto
 • Current account/Transaktionskonto

Danska kontoslag

 • Aftaleindskud
 • Aftaleindskud (erhverv)
 • Aldersopsparingskonto
 • Andelsprioritet
 • Basiskonto
 • Boligopsparing
 • Boligopsparing med præmie
 • Boligskiftkonto (privat)
 • Boligskiftkonto Andel
 • Byggekonto (erhverv)
 • Byggekonto (privat)
 • Børnebørnskonto
 • Børneopsparing, tillæg investeringsaftale
 • Børneopsparing fast rente
 • Check-In konto
 • Check-In konto med betaling
 • Check-in konto med budget
 • Check-in konto med kredit
 • Check-In opsparing
 • Deponering iht. lov
 • Deponeringskonto (erhverv)
 • Deponeringskonto (privat)
 • Depotplejekonto
 • Driftsbyggekonto
 • Driftskonto
 • Etableringskonto
 • Etableringskonto fast rente
 • Foreningskonto
 • Forretningskonto
 • Forretningskonto med kredit
 • Forvaltning Garantiformue Kapitalkonto
 • Forvaltning, Afkastkonto
 • Forvaltning, Kapitalkonto
 • Garantiformue Ejendomshandel
 • Garantiformue Erstatning
 • Garantiformue Sociale Formål
 • Gevinstopsparing
 • Gevinstopsparing til mindreårige
 • Grundkonto
 • Grundkonto med betaling
 • Grundkonto med kredit
 • Indkomstudligningskonto
 • Indlånspulje Børneopsparing
 • Iværksætterkonto
 • Juniorkonto
 • Klassekonto
 • Klientkonto
 • Klientkonto separat
 • Klientkonto separat, aftaleindskud
 • Konjunkturudligningskonto
 • Nordea Andel
 • Nordea Andel o/50 %, værdi fra og med 600 tkr
 • Nordea Andel o/50 %, værdi under 600 tkr
 • Nordea Andel værdi under 600 tkr
 • Nordea Bil
 • Nordea Prioritet (erhverv)
 • Nordea Prioritet (privat)
 • Nordea Prioritet Boligkøb
 • Nordea Prioritet Boligkøb ISBV
 • Nordea Prioritet ISBV
 • Nordea Prioritet, SDO
 • Nordea Prioritet, SDO (erhverv)
 • Nordea Prioritet, SDO ISBV
 • Nordea Prioritet, SDO ISBV (erhverv)
 • Omprioriteringskonto (erhverv)
 • Omprioriteringskonto (privat)
 • Opsparingskonto
 • Opsparingskonto Premium
 • Pengemarkedskonto
 • Pensionskredit 0-80%
 • Pluskonto
 • Pluskonto fast rente
 • Premium Portefølje
 • Private Banking konto (erhverv)
 • Private Banking konto (privat)
 • Private Banking Portefølje
 • Private Banking Premium
 • Ratepensionskonto for sportsudøvere (arbejdsgiveraftale)
 • Ratepensionskonto for sportsudøvere (privat)
 • Særlig forretningskonto
 • Særlig Forretningskonto med kredit
 • Særlig grundkonto med kredit
 • Særligt Indlån
 • Selvpensionskonto
 • Sikringskonto (erhverv)
 • Sikringskonto (privat)
 • Uddannelsesopsparing
 • Uddannelsesopsparing med præmie
 • Ungdomskonto
 • Valutakonto (erhverv)
 • Valutakonto (privat)
 • Virksomhedskonto

Finska kontoslag

 • Avistavalutakonto, Företag / Avistavaluuttatili, yritysasiakkaat / Foreign Currency Account, corporate customers
 • Avistavalutakonto, Privat / Avistavaluuttatili, henkilöasiakkaat / Foreign Currency Account, personal customers 
 • BoFlex-konto / AsuntoJousto-tili / HomeFlex Account
 • Brukskonto, Företag / Käyttötili, yritysasiakkaat / Disposal Account, corporate customers
 • Brukskonto, Privat/ Käyttötili, henkilöasiakkaat / Disposal Account, personal customers
 • BruksKontoPlus / KäyttöTiliPlus / CurrentAccountPlus
 • BSP-konto / ASP-tili / ASP Account
 • Checkräkning, Företag / Shekkitili, yritysasiakkaat / Current Account, corporate customers
 • Checkräkning, Privat / Shekkitili, henkilöasiakkaat / Current Account, personal customers
 • Checkräkning, Valutatoppkonto / Shekkitili, Valuuttapäätili (euromääräinen konsernitili) / Current Account, Currency Top Account (group account in euros)
 • Företags FörmånsKonto / Yrityksen EtuTili / Entrepreneur's PerkAccount
 • FörmånsKonto, Privat/ EtuTili, henkilöasiakkaat / PerkAccount,  personal customers
 • PS konto (under Lag om bundet långsiktigt sparande)
 • RänteExtra-konto, Företag / KorkoExtra-tili, yritysasiakkaat / InterestExtra Account, corporate customers
 • RänteExtra-konto, Privat / KorkoExtra-tili, henkilöasiakkaat / InterestExtra Account, personal customers
 • Tidsbundet konto / Määräaikainen sijoitustili, kiinteäkorkoinen / Fixed-Term Account
 • Tidsbundet konto / Määräaikainen tili (automaattisesti uusiutuva)
 • Tidsbundet placeringskonto / Määräaikainen sijoitustili / Time Deposit Account
 • Tidsbundet placeringskonto, automatisk förnyelse /  Määräaikainen sijoitustili, automaattisesti uusiutuva / Automatically Revolving Fixed-Term Prime Account
 • Tidsbundet placeringskonto, periodvis förnyelse / Määräaikainen sijoitustili, jaksottain uusiutuva / Time Deposit Account, periodically revolving
 • Tidsbundet valutakonto / Määräaikainen valuuttatili / Fixed-Term Foreign Currency Account
 • Valutakonto, Valutatoppkonto / Valuuttatili, Valuuttapäätili (valuuttamääräinen konsernitili) / Currency Account, Currency Top Account (group account in other currencies)

Kinesiska kontoslag (Shanghai, filial)

 • Current/Fixed Deposit Account

Norska kontonslag 

 • Aksjehandelskonto
 • Aksjehandelskonto, forbruker
 • Bedriftskonto i næringsforhold
 • Bedriftskonto LIBOR
 • Bedriftskonto med daglig Nibor- beregning
 • Bedriftskonto Nibor 1 og 3 måneder
 • BM Klienkonto standard
 • BM Klientkonto Nibor
 • Boligsparekonto, forbruker
 • Brukskonto - Forbruker, mindreårige
 • Brukskonto, forbruker
 • BSU konto, forbruker
 • Bufferspar, forbruker
 • Cross-Border Account
 • Currency Top Account (Main account).
 • Depositumskonto i husleieforhold
 • Depositumskonto i næringsforhold
 • Fasterentekonto med bonus
 • Fasterentekonto med bonus, forbruker
 • Innskuddskonto i aksjesparekontoordningen
 • Kapitalkonto
 • Kombinasjonskonto - Forbruker, mindreårig
 • Opsjonskonto, Forbruker
 • Pengemarkedskonto 3 mnd Nibor
 • Saerinnskudd
 • Saerinnskudd 1 el 3 mnd Nibor
 • Skattetrekkskonto
 • Skattetrekkskonto NIBOR
 • Sparekonto, forbruker
 • Sparekonto, mindreårig
 • Termininnskudd, forbruker
 • Terminsinskuddskonto
 • Valutakonto
 • Valutakonto - Forbruker

Singaporeanska kontoslag (Singapore, filial)

 • Current/Deposit Account

 Tyska kontoslag

 • Current Account